Pojok Santri

Catatan Dawuh K.H. Ashim Nawawi Saat Mengaji Kitab Al-Hikam

Bapak K.H. Ashim Nawawi adalah salah satu dewan pengasuh Pondok Pesantren An Nur. Beliau adalah putra pertama Al Maghfurlah Simbah K.H. Nawawi Abdul Aziz, pendiri Pondok Pesantren An Nur Ngrukem. Di Pesantren, beliau menjadi pengampu pengajian Kitab Al Hikam yang diikuti oleh santri takahasus-mahasiswa pada setiap pagi hari. Sebab Kitab Al Hikam adalah Kitab Tasawuf yang begitu disukai oleh ayah beliau, Al Maghfurlah Simbah K.H. Nawawi Abdul Aziz.

Berikut ini di antara dawuh-dawuh KH Ashim Nawawi selama pengajian pagi kitab Syarah Al Hikam Ibnu Ato’illah As-sakandari:

1. “Kitab Hikam iki mbiyen wis biasa diajar Mbah Nawawi, nak kula cuman nerusake sing biasa diajari Mbah Nawawi, kula niku pingin lestariake kitab senengane bapak.”
2. “Kitab senengane Bapak (Mbah Nawawi) yaiku Fiqihe Fathul Muin, Tauhide Dasuki, Tasawwufe Hikam.”
3. “ Kitab iki barokahe gede, kitab iki angel, lek maca angel, nek mahami angel, nek ngelakoni angel.”
4. “ Nek wis atine lurus , nek ngandani muride gampang, nek ngandani nganggo ati yo ditampani nganggo ati.”
5. “ Ibadah iku ngawula, nek wis ngawula bakal dadi rumongso kawula.”
6. “ Nek ngaji iku nahwune sing mempeng, kudu paham.”
7. “ Ibadahe عَبْد iku takut neraka pengen masuk surga itu niatnya عَبْد, nek عَارِفِين iku ibadah sing didelok Allah tok, sak obah-obahe iki gara-gara Allah.”
8. “Ana musibah, ora usah di nemen-nemenke, nek oleh nikmat ora di nemen-nemenke.”
9. “ Wayahe mulang ya mulang, wayahe nyambut gawe yo nyambut gawe, aja di campur aduk (mulang tapi niate nyambut gawe).”
10. “Wong ora gelem nyambut gawe iku afate (cobaan) akeh isa tomak.”
11. “Menungso iku senenge kesusu, ndungo marang gusti Allah aja juwet-juwet tapi nduwe keyakinan nek dungo marang gusti Allah mesti disembadani.”
12. “Sing penting ndungo nek awak’e dewe ora isa ngalim, awak’e dewe muga-muga diparingi dzurriyah kang apik.”
13. “Gusti Allah ora ngiya’ake dungane awak dewe, mungkin ngko ning anak turune.”
14. “Pingin terkenal iku gara-gara nuruti nafsu.”
15. “ Murid (مُرِيد) wongkang ngarepake wushul marang Allah.”
16. “ Nek dadi pedagang, ora usah dadi petani, rezeki ki wes ono sing ngatur.”
17. “Kawitan iku penting, nek kawitane (kerono) gusti Allah ya bakale oleh, nak kawitane elek yo ngko akhire elek.”
18. “Nek wajahe bungah atine bungah, wajah iku cerminan ati.”
19. “Istiqomah iku temuju maring gusti Allah, nek karomah kerono nuruti nafsu.”
20. “Makane ngaji iku ben ora atos atine.”
21. “Nduwe HP iku pelengkap ben wangun ning dunyo.”
22. “Ngaji Hikam iku tak wani-wanikke nak ora wani yo kudu wani . Nek ora wani kapan wanine.”
23. “Ati iki kok akih dzikire ngko dadi bashiroh (بَصِيْرَة) peningal ati.”
24. “Nek ono wong ngaji pinter ning batine kurang khusyu’ ngko muride kurang , murid iki foto copy-ne guru.”
25. “Nek dadi guru yo dibeneri batine.”
26. “Taqwa iku ngaggo ilmu ora sak-sak e, opo-opo di-ilmuni.”
27. “Sampeyan ngaji ning Ngrukem iki niate sing apik.”
28. “Nak wis ning omah nek iso iseh عَلاَقَة (hubungan) karo gurune dikirimi fatihah. Iku jenenge عَلاَقَة البَطِينِيَّة ( hubungan batin).”
29. “Awak dewe iso ngene mergo guru.”
30. “Mulang iku ora cukup dhohire tok, tapi juga batine, dikirimi fatehah muride.”
31. “kadang-kadang akal kalah karo nafsu, akal ojo sampek kalah karo nafsu.”
32. “Bapak (Mbah Nawawi) mbiyen ning Krapyak mulang Fathul Muin setiap Selasa ngontel, mbiyen durung ana sepeda motor.”
33. “Dosa gede sepiro angger tobat mesti disepuro.”
34. “Sedina sewengi minimal moco istighfar 100×.”
35. “Nak pingin atine ditekani nur mongko atine kudu kosongke karo dunyo lan nafsu.”
36. “Nafsu iku dikelola sing apik , nafsu minangka dadi kendaraan, la nafsu kudu dikendalikke karo akal, ojo putus asa nek ngamal.”
37. “Nek wis keturutan malah ngko malah mujahadahe lali.”
38. “ (wedi) خَوْف karo رَجَاء (berharap) kudu seimbang, nak رَجَاء tok marai nge gampang, nak خَوْف tok marai putus asa).”
39. “Merga susah iku seko ati, nak atine susah awakke melu susah.”
40. “Nak susah dibalekno ning gusti Allah, nak seneng dibalekna ning gusti Allah, apa-apa nek dibalekno ning gusti Allah bakal seneng.”
41. “ semugih غَنِي maknane ora butuh.”
42. “ wong عُقَلَاء (orang berakal) apa-apa diangen-angen ora grusa-grusu.”
43. “Ati iku bagaikan cermin , nek ngelakoni maksiat iku ono titik e, cara ngilangine maca istighfar minimal peng 100 .“
44. “ nek wong عَالِم kui dinut dhohire lan batine, dadi posisi guru iku penting, dadi murid kok meguru karo wong alim ngko bakal murid kui dadi fotocopy-ne.”
45. “Wong iku kudu jogo prinsipe awak dewene.”
46. “Dikei dadi seneng , dikei cubo kok susah iku koyo cah cilik.”
47. “Wong عَارِفِين iku susah sikek nembe bungah.”
48. “Nak wis iso weruh سِر (rahasia) wong liyo iku ana tata kramane, Weroh si B ahli ma’siat mongko diweruhke/dikandani, aja dikandak-kandake wong liyo, nak diketoke/diduduhke mongko iku jenenge fitnah”.
49. “Nak dadi kiyai ora disebut kiyaine ya biasa-biasa wae.”
50. Rumongso dosane akeh iku iso nanges, nk atine atos angel, nek atine empuk gampang.”
51. “Sampeyan ning pondok dunga muga-muga apal Al-qur’an mbuh kui ngko anak turune, biyen mbah Hasan Besari (mbahe Mbah Munawwir) mbiyen pengen apal Qur’an toh ndilalah dikesembadan ning anak putune.”
52. “Nek ndungo diniati munajat (peparek) aja pengen dikabulna, ndunga-ndunga tok tapi ora ileng gusti Allah tapi elinge mek pengen hajate dikabulna.”
53. “Coba sing iso dadi parek maring gusti Allah iku apik, dari pada dikei kenikmatan tapi adoh maring gusti Allah.”
54. “Sifat kefaqiran isa nambah bening e ati.”
55. “Tiga mempeng, yoiku bocahe mempeng, gurune mempeng, wong tuane mempeng.”
56. “ Isa nderes iku anugerahe gusti Allah.”
57. “Lillah لِله iku ikhlas kerono gusti Allah, بالله iku pitulungane Allah, في الله iku demen marang Allah.”
58. “Ning pondok kui kudu tirakat, tirakat kui ora kudu poso, tirakat kui ngurangi kesenengan, dadi pengurus kui ya tirakat.”
59. “ Nek ana wong khidmah iku tetep ana faedahe.”
60. “Nek maqom تَجْرِيد (dijamin gusti Allah) kok pengen maqom كَسْب (usaha) iku kurang adab, lan sewalik e nek maqom كَسْب kok pengen تَجْرِيد iku kurang adab.”
61. “ Nek kawitane apik bakale akhire apik:

READ  Usaha Memperoleh Keberkahan di Bulan Syakban

ْمِن عَلاَمَةِ النَّجَاحِ فِي النِهَايِة الى اللهِ في البِدَايَة”

62. “Dilatih, nek ngibadah iku ora pengen melebu surga karo ora pingin melebu neroko, ngaji Hikam kui ngunu kui.”
63. “Nek wong kawula tenan kui ora golek bayaran.”
64 “Wong sing tumeka maring Allah iku ana loro جاذب karo سَالِك”.
64. “Ngunduhe buah ta’at kui sesok ning akhirat:

وِجْدَان ثَمْرَات الطَاعَةعاجِلاً بسائِرِ العاَلمِين بِوُجُود الجَزَاء عليها أجِلا”.

65. “Lafadz لا حَوْل maknane ora ana kang isa semingkir seka maksiat, ولا قُوَّة maknane ora ana doyo ngelakoni barang apik.”
66. “Ngamalke wiridan kudu diniati seng apik, nek metune apik kui jenenge كَرَمَة nek metune elek jenenge اِسْتِدْرَج, kula saranke nek ngamalke amalan kudu ana gurune.”
67. “Ning pengajian iki diangen-angen dewe nek ora isa ya ditakokne.”
68. “Mulang diteliti setan, iku sangking pintere, dadi mulang isa kerono duit. Butuh dunya tapi aja lewat majlis ta’lim.”
69. “ Kabeh-kabeh iku dibalekne gusti Allah , aja ngalem awakke dewe”.

70. “Guru iku ya kudu mikiri muride, diundang mangkat resepsi iku mok mangan tok, yo mikiri muride, mending mulang.”
71. “Kula jenengan kudu latihan, apa-apa dilatih.”
72. “Dalane manfa’at paling ora manut karo guru.”
73. “ wong dikei lara iku ben iso syukur nikmate sehat.”
74. “Sak durunge nikah, iku difaqirke gusti Allah terus nikah, mongko disugehke gusti Allah:

( إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ )”.

75. “Wong nek ibadah mempeng kepenak Atine.”
76. “Nek wis ana amal ajek, ngko bakal ana وَارِد (nur sing tumeko maring ati), makane nderes seng ajek, nek wis ajek mongko bakal tumeka nur maring njerone ati.”
77. “Sampeyan iku sing wis khatam yo nek iso di 40-i sak durunge boyong. Diriyadhohi ben ana وَارِد seng tumeka maring ati.”
78. “Hikam mengajarkan menyandarkan amal kepada anugerah Allah .“
79. “Nek ana wong sing durung bisa ngendalike nafsune, aja ngarep-ngarep isa ngetok e kramat.”
80. “Aja seneng ndudohne keramat, nek sak durung isa mengendalikan nafsu, aja ngetok-ngetokke kelebihan/ istimewa, sing apik iku apa-apa disamarke.”
81. “Penyakite ati iku hasud, riya’, sombong, ujub,…. penyakite ati iku seneng, ning iso gugurke amal.”
82. “Guru-guru kulo nEk arep ngaji muthola’ah disek senajan wEs reti.”
83. “Kulo kaleh jenengan diwujudke yo bakale dikei اِمْدَاد (dikei pitulungane Allah).”
84. “Nk wong عارف dicobo sing didelok langsung maring gusti Allah, nek wong umum sing didelok sebabe”.
85. “Nek susah kudu dibalekne pangeran, nek susah dibalekne gusti Allah , susahe dadi 60%.”
86. “ Aja nganti putus asa rohmate gusti Allah iku luweh jembar.”
87. “Wong ibadah iku podo karo lelungguhan maring gusti Allah.”
88. “ wong iki kudu iling sifat agunge Allah ben wedi, ya karo iling sifat welase Allah, kudu iling sifat جَلَال lan sifat جَمَال”.
89. “Ubudiyah عُبُودِيَّة = ngawulo dadi nek ngibadah aja nggolek ganjaran tapi kerono ngungawula maring gusti Allah, iku tingkatan duwur.”
90. “Termasuk gawe adab maring gusti Allah yaiku perkoro sing elek disandarke maring awak dewe, aja ning gusti Allah.”
91. “Nek atine padang ngelakoni ibadah gampang.”
92. “Ojo delok keanugrahane wong liyo tapi delok anugerahe gusti Allah”.
95. “Menungsa kui dikei akal karo nafsu, nafsu kui tunggangan la tunggangan kudu ana sing nyetir , la sing nyetir kui akal.”
96. “Apa sing nganggo akal, akale dinggo, aja seneng menghayal, ngko bakal tama’, tamak’ iki bahaya.”
97. “Dadi apa-apa dibalekne gusti Allah, isa nderes sejam iku peparinge gusti Allah, ngoten iku aja diremehke.”
98. “ barang apik wae sek butuh di istighfari, apa maneh barang elek, contoh sholat tapi pas sholat seh ora iling marang gusti Allah.”
99. “Rumongso urung ngelakuni to’at iku luwih apik, tapi mungguhi gusti Allah gede.”
100. Diantara dawuh Gus Baha’ ketika khatam Kitab Hikam sebelumnya:

READ  7 Kiat Menjalani Ramadhan dengan Baik di Pesantren

A. “Lafadz سُبحَان الله, lafadz سُبحان iku bentuk masdar, asline اُسَبِّحُ اللهَ سُبْحَان الله lafad اُسَبِّح الله dibuang (lafadz mujine dibuang) soale awak dewe muji iku mergo seng gerakke gusti Allah, apa-apa disandarke maring gusti Allah”.

B.

ِقَلِيْلُ العَمَلِ مَعَ شُهُودِ مِنَّةٍ مِنَ الله خَيرٌ مِن كَثْرَة العَمَلِ مَعَ رُؤيَةِالتَقْصِيرِ مِنَ النَفْس

“Beramal sedikit tetapi yakin itu anugerah Allah, lebih baik dari pada beramal banyak tapi merasa kurang.”

__________________________________________________________________________

Tulisan ini dikumpulkan setelah khataman kitab syarah hikam pada hari selasa 5 desember 2023 / 22 Jumadil Ula 1445 oleh Al-faqir M. Edwin Qorina Fillah selama mengikuti pengajian bersama Kh. Ashim Nawawi dalam kitab syarah Al-Hikam, dari tulisan ini sedikit dari banyaknya kalam beliau yang dapat kami tulis tentu masih jauh dari kata sempurna dengan harapanya semoga bisa diambil istifadah (pelajaran) dan manfa’atnya. Amin

annurngrukem

Admin website. Pengurus Pondok Pesantren An Nur. Departemen Multimedia Bidang Informasi dan Teknologi.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
WeCreativez WhatsApp Support
Tim dukungan pelayanan kami siap menjawab pertanyaan Anda. Tanyakan apa saja kepada kami!
Hai, ada yang bisa saya bantu??